Днес е Световният ден на мигриращите видове птици

Глобалната кампания има за цел да се повиши познанието за тях и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

Тази година денят е в навечерието на ХV среща на страните членки към Конвенцията за биологично разнообразие. Тя предстои да се проведе в Кунминг, Китай, в периода 11-15 октомври, а основна част от дневния ред е Глобалната рамка за опазване на биологичното разнообразие след 2020 г.

Денят 9 октомври се отбелязва под егидата и партньорството на два международни договора за опазване на околната среда, по които България е страна – Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни – Бонска конвенция (CMS), и Евразийско-Африканско споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици (AEWA).

Темата за тази година е „Пей, лети, рей се – като птица!“ и е фокусирана върху феномените „птича песен“ и „птичи полет“, като начин за вдъхновяване и свързване на хора от всички възрасти на планетата в тяхното споделено желание за опазване и празнуване на мигриращите птици. Стотици събития във всички кътчета на света са регистрирани на интернет страницата на CMS https://www.cms.int за отбелязване на деня. Хората ще използват също креативността си и универсалния език на песента и танца, за да изразят и споделят високо признание към птиците чрез социалните медии.

Мигриращите птици в света, в т.ч. и в България, са застрашени от загуба на местообитания, бракониерство, отровителство, замърсяване, както и сблъсъци с обекти, създадени от човека,  като покрити със стъкло сгради и наземната електропреносна мрежа. Промяната на климата добавя допълнителен натиск чрез сериозно въздействие върху техните местообитания, от които те имат нужда за размножаване, почивка и възстановяване по време на миграция. Промяната на климата въздейства и на годишния цикъл на някои птици – влиянието върху времето за миграция и размножаване води до това, че те вече не съответстват на сезонната наличност на храна.

Друга известна заплаха за мигриращите видове птици е светлинното замърсяване, което дезориентира птиците, които летят през нощта, а това води до сблъсъци със сгради. Извън България вече има регистрирани случаи на масова смъртност по тази причина.

От 11 000 вида птици, които се срещат на планетата, мигриращи са приблизително 2000 вида. Някои от тях прелитат огромни разстояния – като полярната рибарка и пъстроопашатият крайбрежен бекас, срещани и в България, които прелитат разстояния от 11 680 км без спирка между Аляска и Нова Зеландия.

България е една от важните държави в Европа за мигриращите видове птици. Най-големият миграционен път за нашата страна е Черноморският прелетен път Via Pontica. Другият основен миграционен път е по дефилето на р. Струма, Via Aristotelis. От особено значение в България са влажните зони по Черноморското крайбрежие, които птиците използват за почивка и нощувка по време на миграция. Мигриращите видове преминават през различни държави, поради което в някои от случаите са необходими координирани международни усилия за тяхното опазване.

Pin It on Pinterest