Дирекция „Български документи за самоличност“ и звеното към СДВР с удължено работно време

От 15 юли 2021 г. служителите работят от 7.30 до 17.45 часа

С оглед по-доброто административно обслужване на гражданите Дирекция „Български документи за самоличност“ предприема допълнителна организация на работа. Считано от 15 юли 2021 година работното време на дирекцията и звеното „БДС“  към СДВР е от 7.30 ч.  до 17.45 часа.

Напомняме, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във  всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС) , на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен  адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат  да направят избор на по-удобно или предпочитано от  тях звено на БДС на територията на областта по постоянния им адрес.  Съответно, готовите документи се получават в същото  звено, където е подадено заявлението.

Граждани следва да имат  предвид, че в салоните за прием на заявление в определен период от време се извършва дезинфекция във връзка с разпоредени здравни противоепидемични мерки.

Pin It on Pinterest