„Дионисомарбле-България“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Марго“

„Дионисомарбле-България“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Марго“, разположена в землището на селата Царевец и Горна Бешовица, област Враца.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 236 хил. лв. в проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest