България

Дигиталните и зелени умения влизат във всяка професия

В обучението по всяка професия ще се включват програми за опазване на околната среда и за специфични дигитални умения.

Това е заложено в обнародваните промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те бяха представени по време на първата регионална среща по проекта „Програма за умения“, който е финансиран по програма „Еразъм+“ и насочен към ученето през целия живот.

„Винаги, когато стане дума за обучение на възрастни, настъпва леко колебание какво може Министерството на образованието и науката да направи по темата и какво очакваме да прави Министерството на труда и социалната политика. Отговорът на този въпрос се състои в интегрираност и комплексност. Ние междуинституционално трябва да подкрепяме процесите, за да можем да направим най-доброто за всеки човек по време на неговия житейски и кариерен път“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева при откриването на срещата. По думите ѝ трябва да се осъществи съответствие на динамиката в развитието на технологиите с това, което се предлага на пазара на труда.

Проектът „Програма за умения“ е продължение на досегашната политика на МОН в областта на обучението на възрастни, а като партньор в него участва Министерството на труда и социалната политика. Досега са създадени много добри мрежи от местни, национални и регионални структури. В тях участват представители на образователни и културни институции, браншови, синдикални организации, които споделят работещите модели за учене за възрастни.

„Целта на проекта „Програма за умения“ е тази мрежа да бъде обогатена и разширена с включването на представители на институциите, които отговарят за пазара на труда, а също и на конкретни браншови и професионални организации“, обясни главният секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова, която е и ръководител на проекта. Предвиждат се и посещения в предприятия и секторни срещи, в които менторите, занимаващи се с обучение на възрастни и ученици, да влязат в една мрежа и да обменят опит.

На днешната среща бяха споделени добри практики в обучението на възрастни от представители на бюра по труда в София, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Националната агенция за професионално образование и обучение. Представители на Българските държавни железници представиха проекта на компанията „Заедно напред“ и възможностите, който тя дава за обучение и кариерно развитие. По техни изчисления всеки лев, вложен в обучение, се връща като 21 лева печалба.

Директорът на дирекция Професионално образование и обучение в МОН Ваня Тивидошева запозна участниците в срещата с промените в Закона за професионалното образование и обучение. Предвижда се до края на юни да бъде разработен и утвърден нов списък на професиите, над който работят 20 секторни съвета за уменията. Обучението по новите професии, които ще бъдат по-широкопрофилни, ще стартира през 2026 г. за лицата над 16 години, а за учениците – от учебната 2026/2027 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest