Деница Николова ще посети Смолян

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител  на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще посети Смолян, утре – 26 юли.

От 11.00 часа, в Областна администрация Смолян тя ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. Пред участниците зам.-министърът ще представи визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г., заедно с представители на  Международната банка за възстановяване и развитие. Ще се дискутират новият подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период и структурата на Регионалните съвети за развитие.

От 13.00 часа Деница Николова ще участва в отриването на ул. „Зорница“ в града, която е реновирана със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. като част от мащабния проект на общината за модернизиране на градската среда.

От 15.00 часа, на ул. „Петър Берон“ до т.нар. „римски мост“ ( десен бряг на река Черна), зам.-министърът ще открие обект по проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – “Flood protection”, финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

Pin It on Pinterest