Декларация на Върховния представител от името на ЕС относно първата годишнина от фалшифицираните президентски избори в Беларус

На 9 август 2020 г. надеждата на беларуския народ да избере легитимен лидер на своята страна беше брутално потъпкана.


Оттогава народът на Беларус непрекъснато и смело се изправи в защита на зачитането на правата на човека и основните свободи. Гражданите призоваха за нови, демократични избори. Те протестираха мирно въпреки  незачитането от страна на режима на Лукашенко на върховенството на закона и поетите от Беларус международни ангажименти и задължения, свързани със зачитането на човешките права, както бе  документирано  в доклада „Предполагаеми нарушения на правата на човека, свързани с президентските избори на 9 август 2020 г. в Беларус“ от Волфганг Бенедек, подготвен в съответствие с Московския механизъм на ОССЕ.
Година по-късно техният призив все така остава без отговор. Режимът на Лукашенко потъпка собствените си граждани, като настойчиво задълбочи разрива с народа на Беларус. Представители на опозицията, продемократичните сили и хиляди граждани от всички слоеве на обществото загубиха живота си при неясни обстоятелства, а други  бяха задържани или насилствено принудени да напуснат страната. .
Режимът на Лукашенко започна целенасочена кампания на репресии и сплашване срещу гражданското общество и защитниците на правата на човека, наред със систематичното унищожаване на неправителствения сектор и независимите медии, с единствената цел да бъдат заглушени независимите гласове и да бъде максимално ограничено гражданското пространство в Беларус. Полската общност в Беларус също се превърна в мишена на тази политика. Произволни и неоснователни задържания, несправедливи съдебни преследвания, включително отричане на правото на справедлив процес и стотици документирани случаи на изтезания продължават да  се извършват в условията на безнаказаност.
С принудителното и незаконно приземяване на полет 4978 на Ryanair в Минск на 23 май и инструментализирането на уязвими групи от мигранти за постигане на политически цели режимът допълнително поставя под съмнение  международните норми.
ЕС, заедно с единомислещи партньори, беше категоричен и единен в призива си към  режима на Лукашенко да прекрати репресивните си практики. В съответствие с поетапния си подход, ЕС е готов да обмисли допълнителни мерки в светлината на грубото пренебрежение на режима към международните ангажименти. Единственият начин за прекратяване на политическата криза е чрез приобщаващ национален диалог.
Преразглеждане на ограничителните мерки на ЕС ще бъде възможно само, след като властите в Беларус започнат напълно да се придържат към принципите на демокрацията и върховенството на закона, зачитат задълженията по правата на човека и прекратят репресиите. Режимът трябва да освободи и реабилитира безусловно повече от 600 политически затворници и да се включи в сериозен, достоверен и приобщаващ политически процес, който да доведе до свободни и честни избори под наблюдението на ОССЕ/ БДИПЧ.
Веднага щом в Беларус бъде възможно пристъпването към демократичен преход, ЕС се ангажира да подпомогне икономическото стабилизиране на страната, реформирането на нейните институции , за да ги направи устойчиви и по -демократични, да създаде нови работни места и да подобри жизнения стандарт на хората, включително чрез Всеобхватен икономически план за демократично развитие на Беларус в размер до 3 милиарда евро. Планът бе публикуван на 28 май от Европейската комисия.
ЕС остава единен в по-нататъшната си подкрепа към народа на Беларус, включително чрез предоставяне на спешна помощ на жертвите на репресии и на независимите медии, както и хуманитарна помощ за цивилното население. Наред с това ЕС ще продължи да подкрепя международните инициативи за привличане към отговорност на всички извършители, включително чрез Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека и Международната платформа за отчетност за Беларус.
ЕС ще продължи да подкрепя демократична, независима, суверенна, просперираща и стабилна Беларус. Гласовете и волята на народа на Беларус няма да бъдат заглушени.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/08/08/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-first-anniversary-of-the-9-august-2020-fraudulent-presidential-elections-in-belarus/

Pin It on Pinterest