Държавният културен институт към министъра на външните работи стана член на европейската мрежа на културните институти EUNIC

Държавният културен институт към министъра на външните работи (ДКИ) беше приет на 10 юни 2021 г. за пълноправен член на европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture).

Кандидатурата на ДКИ беше единодушно одобрена от членовете на EUNIC в рамките на Общото събрание на Мрежата, което се проведе в Толедо, Испания, в хибриден формат.

Съгласно установените процедури, кандидатурата на Института беше предложена по официален път пред ръководството на EUNIC от Министерството на културата – пълноправен член и представител на България в европейската структура. По време на онлайн заседанието ръководството и екипът на Държавния културен институт направиха подробна презентация на неговата дейност, структура и приоритети, в рамките на която членовете на EUNIC имаха възможност да се запознаят с основните аргументи за разширяване на участието от българска страна.  

Членството на ДКИ в EUNIC ще разшири възможностите за по-добрата координация на участието на българските дипломатически и консулски представителства в общите проекти с партньори от Европейския съюз и от трети страни. Това ще означава и увеличени възможности за включването на българския културен сектор в международния културен обмен. За Института това е нова, важна стъпка за неговата дейност в областта на културната дипломация.

Основана през 2006 г., EUNIC – асоциацията на националните европейски културни институти, е мрежа от организации, развиващи международни културни отношения. Заедно със своите партньори EUNIC създава европейско културно сътрудничество в повече от 100 страни по света с мрежа от 132 клъстера, в които активно участие взимат Българските културни институти в чужбина, опирайки се на широкия опит на своите членове от всички държави – членки на ЕС и асоциирани страни (https://www.eunicglobal.eu/about).

EUNIC промотира важната роля на културата в международните отношения и е стратегически партньор на ЕС, участващ активно в изпълнението на европейската културна политика. Мрежата активно си партнира с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и с Делегациите на ЕС в страни извън Съюза. EUNIC е платформа за споделяне на знания и за изграждане на капацитет между своите членове и партньори.

Pin It on Pinterest