Държавният глава: За да изградим България като страна, която разработва технологии и нови продукти, трябва да гарантираме съвременна образователна и научна инфраструктура

Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ 

Ако искаме България не само да консумира технологии, а да бъде на световната карта като страна, която разработва технологии и нови продукти, това няма как да стане без изграждането на съвременна образователна и научна инфраструктура. Това заяви държавният глава Румен Радев по време на среща с млади учени от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Президентът днес посети Центъра по технологии на висшето училище, запозна се с лабораториите, в които работят младите учени, и проведе среща с ръководството на университета. Изграждането на Центъра по технологии е огромен успех за България, за българското висше образование и наука и най-вече за младите учени. Този капацитет и симбиоза между ръководство на университета, преподавателите, студентите и младите учени е печелившата формула, посочи Румен Радев и добави, че в тази формула вижда залог за бъдещето заради съчетанието на теорията с практиката. По думите на президента, приоритет на всяко висше учебно заведение трябва да бъде не само да може да извършва приложни изследвания и изследователска дейност, но и да дава краен продукт, който да бъде интелектуално защитен, да има излаз на пазар и висока добавена стойност. „С общи усилия на държавата, на местната власт и с подкрепата, която има университетът, ще направим така, че скоро да има още по-голям изследователски център. Огромният интелектуален труд на младите учени трябва да има своята практическа реализация, така че да имат не само самоиздръжка, но и университетът да разполага със средства, с които да развива още по-напред науката“, заяви държавният глава и поздрави ръководството за постигнатото до момента. Румен Радев се обърна към младите учени и подчерта, че техният избор на професионално развитие е важен за България. „Пожелавам ви със същата енергия, устрем и отдаденост да работите така, че нашата наука и образование да се движат напред“, заяви държавният глава и подчерта, че предизвикателствата пред днешната българска изследователска дейност е изграждането на още по-успешни партньорства с бизнеса. На среща с президента ръководството на университета и на Центъра заявиха, че ще продължат да търсят възможности за представяне на своя труд пред частния сектор и за набиране на повече финансиране за научна дейност. „Бихме искали да получим възможност от аналогия и прототип да стигнем до краен продукт, който да бъде и продаваем“, подчерта заместник-ректорът на университета проф. Невена Милева. В срещата участва и ректорът на университета проф. Румен Младенов. „Трябва държавата да се ангажира и да осигури тези ключови инвестиции в иновации и конкурентоспособност, за да се реализира и трансформацията в българската икономика“, заяви президентът. Румен Радев подчерта, че помощта на държавата трябва да е насочена към развитието на капацитета на научните центрове, така че да реализират добавена стойност и да се самоиздържат. „Проблемът е, че университетите често се озовават на ръба между науката, изследванията и необходимостта за получаване на практически резултати. От другата страна на науката стои реализацията на пазара и постигането на бизнес интерес и трябва да се търсят успешните модели на взаимодействие“, посочи още президентът. Заедно с ръководството на Пловдивския университет бяха обсъдени и перспективите за привличане на инвестиции към научната дейност във висшите училища чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Държавният глава се запозна с усилията и постигнатото от университета за внедряване на патенти, включително и европейски патент, за да може да реализира крайни продукти на пазара. На срещата бяха представени и готови продукти, плод на усилията на младите учени. По време на посещението бяха представени и възможностите на Центъра за провеждане на специфични научни изследвания с потенциал за индустриално приложение в областта на молекулярните биотехнологии, биоматериали и биосензори.

Pin It on Pinterest