България

Държавата ще осигурява средства за издръжка на 43 198 нови студенти през 2024/2025 г.

Държавата ще осигурява средства за обучението на 43 198 новоприети студенти през академичната 2024/2025г. в 38 държавни висши училища (включително и военните).

Това реши правителството след като утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през новата академична година.

Общият брой на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението през учебната 2024-2025 година да бъде увеличен спрямо миналогодишния с 569 места. Повече места в сравнение с учебната 2023-2024 година ще бъдат утвърдени в 30 професионални направления, като част от тях са: „Здравни грижи“, „Обществено здраве“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Енергетика“, „Национална сигурност“, „Металургия“, „Военно дело“ и др.

През новата академична година ще бъдат приети 2 136 докторанти в държавните висшите.училища, от които 1 641 в редовна и 495 в задочна форма на обучение. 343 ще са докторантите в научните организации, от които 206 в БАН и 71 в Селскостопанска академия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest