Данни за дейността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Република България

Информация към 15 часа 

Изборният процес протича нормално, без инциденти. Криминогенната обстановка в страната е спокойна. За обезпечаване на обществения ред, сигурността и законосъобразността преди и по време на изборния ден в охраната на избирателните секции в страната (в т.ч. и подвижни) участват близо 16 000 служители на МВР.

Pin It on Pinterest