Данаил Кирилов: Медиите да анализират протестите срещу кандидатурата на Гешев

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов отговаря на въпроси на „Радио К2“ след заседание на Пленума на ВСС

„Радио К2“: Трябва ли да се направи публичен анализ кой и защо протестира срещу кандидатурата на Иван Гешев?

Данаил Кирилов: Аз се надявам вие да направите този анализ, защото това е публичен въпрос, протестите, както казвате, са публична проява. Вие отразявате тези събития изцяло в рамките на вашата работа и на вашия интерес да изразявате едно или друго становище по отношение на обществените реакции, ще ги нарека, във връзка с тази процедура. Не бих искал и да оценявам по един или друг начин протестите или опитите за такива протести. Смятам, че в рамките на демократичната процедура всеки субект има право да изрази позицията си, дали тя е вярна или невярна, дали е обективна или не, това се преценява респективно от автора на реакцията, така и от обществото, което би могло да прецени това. Искам да дам следното уточнение, което виждам, че се манипулират факти в тази връзка – съм заявил, че не бих подкрепил кандидатурата на кандидат или на номиниран юрист – тук нямаме елемент на номинации, имаме елемент на предлагане по-скоро, едно предложение, което беше афиширано публично.  (става въпрос за предложението за номинация на следовател Бойко Атанасов, за когото тече онлайн гражданска подписка, подкрепена от повече от 5000 души). Аз смятам, че тази кандидатура не отговаря на изискванията в закона. Аз не мога да извадя кадрова справка за започнатите и завършени или незавършени производства от този кандидат, по тази причина и не бих поел отговорност за издигане на такава кандидатура. Изрично тогава казах в какъв случай бих действал, тоест ако на една широка гражданска основа, казвам широка гражданска основа беше постигнато еднозначно съгласие за такова предложение.

Pin It on Pinterest