България

Цялата територия на летище София, включена в договора за концесия, става обект с национално значение

Министерският съвет реши цялата територия на летище София, която е включена в договора за концесия, както и всички бъдещи обновления и разширения, да бъдат обявени за обект с национално значение.

Предвижда се и движими вещи, които са предадени на концесионера и е необходимо да бъдат продадени или бракувани, да се обявят за частна държавна собственост. Разпореждането с тях ще се извършва по установения законов ред и приходите от продажби ще постъпват в държавния бюджет.

В обекта на концесия се включват и два нови поземлени имота, необходими за изпълнение на инвестиционната програма на концесионера, като последното е договорено в действащия към момента концесионен договор.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest