Честит 140-годишен юбилей на Българската дипломатическа служба!

Днес се навършват 140 години от създаването на Българската дипломатическа служба. А в административен смисъл – 140 години от създаването на Министерството на външните работи и изповеданията с пръв ръководител Марко Балабанов и с 12 служители като едно от учредените шест министерства съгласно Търновската конституция от 1879 г.

Нека в този ден с благодарност и историческа памет си спомним за първите български дипломатически представители в чужбина – Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович,   изпратени да защитават българските интереси в Цариград, Букурещ и Белград.

И си дадем сметка, че това е било само началото – три мисии, последвани от все повече и повече „агентства“, по тогавашния израз, до вече изградената структура и мрежа в чужбина през 1916 г., до последвалите, често бурни десетилетия и до наши дни.

Полученото преди 140 години международно признание за България е и началото на дългата еволюция на българската дипломация, довела до факта страната ни да има понастоящем дипломатически представителства на всички континенти.

Нека почетем първопроходниците на родната външна политика и пренесем нещо от техния ентусиазъм и патриотизъм в днешните по своему неспокойни времена, а с професионалните си, което ще рече и национални, успехи, продължим да допринасяме за доброто име на България по света!

По този празничен повод, бих искала да благодаря за усилията на всички колеги, ангажирани по един или друг начин в отбелязването по достойнство, но и по атрактивен и динамичен начин, на 140-ата годишнина.

Поздравявам всички служители на Министерството на външните работи по случай Деня на Българската дипломатическа служба и нейния 140-ти юбилей !

Екатерина Захариева

Pin It on Pinterest