Централизирано тестване на кандидатите за държавна служба се въвежда като възможност в процедурите за подбор

Правителството прие изменения в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, с които се създава възможност за администрациите да използват тестове за общи компетентности и за познания за държавната администрация в конкурсните процедури.

Като допълнителен, обективен инструмент за преценка, тестовете за общи компетентности и за познания за държавната администрация имат за цел подобряване на качеството на подбора на кандидатите за държавни служители. Разширява се възможността за независима оценка на техния потенциал за работа в екип, ориентация към резултат и фокус към клиента. Тестовете ще могат да се използват и в процедурите при мобилност и повишаване в длъжност. Измененията предвиждат, че за висши държавни служители няма да е допустимо писмената част на конкурса да се изчерпва единствено с решаването на тест.

С измененията в Наредбата се разширяват и публичността и прозрачността на конкурсните процедури.

Pin It on Pinterest