България

Борислав Сарафов изпрати в НС доклад на РП-Враца с данни за уронващо престижа на съдебната власт поведение на член на Инспектората към ВСС

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изпрати до заместник председателя на 49-о Народно събрание Росица Кирова доклад на Районна прокуратура-Враца с данни за непристойно, срамно и силно уронващо престижа на съдебната власт поведение на Ал. Мумджиев – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Народното събрание е сезирано с оглед правомощията му да избира и да освобождава от длъжност членовете на ИВСС.

Копие от доклада на Районна прокуратура-Враца е изпратено и до Теодора Точкова, главен инспектор в Инспектората към ВСС, както и до Висшия прокурорски съвет.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest