Борислав Сандов: „Марица 3“ – пускаме, да се оправят. Нищо лично към Христо Ковачки. ТЕЦ „Марица Изток 2“ ,„Контурглобал“ и AES Гълъбово също мърсят

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов отговаря на въпроси на Илиана Беновска след заседание на Комисията по околната среда и водите от 10-ти май 2022 г., излъчено директно в youtube.com/Беновска пита-Радио К2, във facebook.com/iliana.benovska и по Радио К2 на 93.9MHz.

Илиана Беновска: Какво се случва в ТЕЦ „Марица“ 3?

Борислав Сандов: В момента нищо!

Илиана Беновска: Спрян е ТЕЦ-ът, а в същото време има замърсяване!

Борислав Сандов: Има замърсяване под нормите! Има пренос на замърсяване от района на Гълъбово. Поне виждайки данните за посоката на вятъра и нивата, които отчитаме в Гълъбово спрямо нивата, които отчитаме в Димитровград – има пряка корелация!

Илиана Беновска: Вчерашното сведение на МОСВ беше, че има отново замърсявания над нормите, заедно с табличен и цифров материал!

Борислав Сандов: Не, напротив! Има замърсяване над нормите в Гълъбово! В Димитровград има завишаване, но не е над нормите!

Илиана Беновска: Вчера във вашето съобщение пишеше, че благодарение на вятъра, който духа от Гълъбово и от Стара Загора, така ли е?

Борислав Сандов: Точно така! Има завишаване на нивата на серен диоксид, но те са под нормите, които са за нарушение.

Илиана Беновска: Тоест със спирането на „Марица 3“ няма вече замърсяване над границата в Димитровград?

Борислав Сандов: От спирането на „Марица 3“ в Димитровград, от станцията, която е ситуирана там, не е установено на този етап замърсяване, което е над нормите! Но се вижда в дните, в които има замърсяване над района на Гълъбово и има посока на вятъра от Гълъбово към Димитровград, се вижда този пренос и той се отразява в стойностите на серния диоксид в Гълъбово!

Илиана Беновска: А как се отчита посоката на вятъра?

Борислав Сандов: НИМХ дава такива данни!

Илиана Беновска: Които вашите станции засичат?

Борислав Сандов: Да, станциите на НИМХ!

Илиана Беновска: А Вие знаете ли факта, понеже отскоро сте в изпълнителната власт, иначе отдавна сте в екологията, че когато „Марица Изток 2“ и „Марица Изток 3“ са под високата норма на замърсяване, тя е достатъчна, за да замърсява Димитровград?

Борислав Сандов: Не разбрах въпроса Ви!

Илиана Беновска: Когато е под границата на допустимото, не я знам в числа, „Марица Изток 2“ и „Марица Изток 3“ замърсяват Димитровград, независимо че са под нормата!

Борислав Сандов: А замърсяват Димитровград над нормата?

Илиана Беновска: Точно така!

Борислав Сандов: Не знам за такива данни! Но има 4 предприятия в района, които се намират в Раднево и Гълъбово. Това са ТЕЦ „Марица Изток 2“ държавната, „Брикел“ частната, „Контурглобал“ частната и AES Гълъбово. Така че има 4 централи. Трябва да се погледнат показателите от 4-те, за да се види дали е възможен пренос на някоя от тях към Димитровград, ако в този ден има такова замерване.

Илиана Беновска: А кога ще го направите това?

Борислав Сандов: То се прави постоянно! Тези станции работят ежедневно!

Илиана Беновска: Кога ще излезете с някаква статистика, която да е убедителна?

Борислав Сандов: Статистиката е налична. Тя се намира на сайта на Изпълнителната агенция по околната среда и може всеки гражданин да стигне до нея!

Илиана Беновска: Не ме разбрахте! Снощи вие обобщихте резултата, за да отговорите на протестиращите в „Марица 3“!

Борислав Сандов: Точно така!

Илиана Беновска: Ще направите ли същото?

Борислав Сандов: За какъв период?

Илиана Беновска: Ами за тези дни! Те казват, че са направили всички подобрения, които са изисквани, но никой, нито от министерството …

Борислав Сандов: Гарантирам Ви, че не са ги направили тези подобрения!

Илиана Беновска: Никой не е дошъл да ги види! Знаете ли това, г-н Сандов?

Борислав Сандов: Гарантирам Ви, че не са ги направили, защото те трябва да ремонтират цяла една сграда!

Илиана Беновска: Добре, но РИОСВ или някой от МОСВ няма ли да отиде да провери?

Борислав Сандов: Трябва да отиде Изпълнителна агенция по околна среда, когато те действително изпратят писмо, че са направили тези подобрения.

Илиана Беновска: Те са изпратили!

Борислав Сандов: Не! Те са изпратили писмо, с което отговарят на предишно предписание за горивната компонента. То не съответства на принудителната административна мярка, която им е издадена и предписанията по нея!

Илиана Беновска: Добре, последен въпрос, Вие като управляващ, как ще решите въпроса с „Марица 3“? Чакате решението на второинстанционния административен съд или ще проконтролирате какви ремонтни подобрителни дейности правят?

Борислав Сандов: Решението е във връзка с установено системно замърсяване, то може да бъде отстранено и чак тогава предприятието може да работи! Решението има предварително изпълнение, така че съдът единствено може да го отмени, но ние очакваме то да бъде потвърдено по-скоро!

Илиана Беновска: Тоест Вие няма да направите проверка за ефективността на ремонта преди втора инстанция?

Борислав Сандов: Ремонт не е извършван!

Илиана Беновска: Е, така го казвате! Идете и вижте!

Борислав Сандов: Трябва да дойде целият китайски народ, за да го направи за една седмица този ремонт! Наистина, сериозно Ви говоря! Цялата сграда пуши! Не е да запушиш една дупка някъде! Съжалявам, че стигам до това ниво, но тази централа не е ремонтирана в последните десетилетия! Тази централа беше затворена заради липсата на ефективност! Единствено високите цени на електроенергията миналата година създадоха условия тази централа повторно да бъде отворена! Тя беше затворена по икономически причини. Тя отвори повторно без да е направила ремонти, без да е направила модернизация. И тя не може да работи, след като се вижда, че извършва системно нарушаване. Някои наричат това геноцид, защото броят, особено на децата с дихателни заболявания в този регион са се увеличили. Постоянно ми пишат хора, някои от които вече са се изнесли от онзи регион! На нас на първо място ни е животът и здравето на хората! И състоянието на околната среда! За енергия, енергия се произвежда по различни начини и се транспортира по различен начин. Така че не може въглищната енергетика да бъде „свещена крава“, всичко да зависи от нея и всички да се подчиняваме на нея!

Илиана Беновска: Чувствителната нотка със здравето на децата, приемам я наистина, тя винаги работи!

Борислав Сандов: Това са показателите! Не, това са показателите, данните са това!

Илиана Беновска: Един последен бизнес въпрос! ТЕЦ-овете „Марица 3“, „Брикел“ и „Бобов дол“ се свързват с Христо Ковачки. Асен Василев на 100-те дни на кабинета „Кирил Петков“ направи заявление, че ще затвори „Брикел“ и „Бобов дол“, защото работели малко. Има ли нещо лично, сега и със затварянето на „Марица 3“ от страна на кабинета и някакъв икономически заговор?

Борислав Сандов: От моя страна няма нищо лично към един или друг собственик! Аз следя закона и онова, което е предписание по закон. Може би г-н Василев има предвид други мерки, които да се прилагат, дали по Механизма за справедлив преход, дали по друга линия! Дали поради задължения на тези предприятия, защото знам, че те имат задължения към държавата.

Илиана Беновска: Това е друга тема, да не смесваме темите!

Борислав Сандов: Не зная какви са основанията, които г-н Асен Василев е изложил в това свое намерение. Но казвам, че моите действия се ръководят от законодателството, за което аз отговарям и това е! Няма лично отношение към един или друг собственик!

Илиана Беновска: Към Ковачки!?

Борислав Сандов: Те не са само тези три ТЕЦ-а, които са свързани с г-н Ковачки!

Илиана Беновска: Споменаваха се тези трите!

Борислав Сандов: Явно има някакво друго основание спрямо тези 3, ако някой ги е сложил в един клъстер!

Илиана Беновска: Рабзбрах, благодаря Ви! И няма да ги проверявате?

Борислав Сандов: Всичко се проверява! Има данни от постоянен мониторинг! Има проверки по сигнал!

Илиана Беновска: Не, ремонтните дейности?

Борислав Сандов: Ремонтните дейности, когато се извършат и се каже, че са извършени ремонтни дейности, ще отидем да ги проверим! Но когато се каже – ние сме модернизирали, защото сме добавили към горивната компонента биомаса, това не е свързано с нашите предписания за предотвратяване на неорганизирани източници на емисии от серен диоксид!

Илиана Беновска: Разбрах Ви! Много Ви благодаря за това интервю!

Pin It on Pinterest