Близо 50 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателни дейности за строителни материали в площ „Шишманци-3“

„Холсим Кариерни Материали Пловдив“ АД ще проучва строителни материали в площ „Шишманци-3“, разположена в землището на едноименното село, община Раковски.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи близо 50 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Бързей“, разположена в землищата на селата Стамболово и Жълти бряг, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 3 години. За този срок титулярят ще вложи близо 53 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest