България

Близо 27 000 лева ще бъдат вложени в проучването на строителни материали в площ ,,Яковия чифлик-2“

„Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Яковия чифлик-2“, разположена в землището на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи близо 27 хил. лв. в проучвателните дейности.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest