Близо 207 000 лв. ще бъдат вложени в находище „Мечта“

„Трон“ ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък, ще добива строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Мечта”, разположено в землищата на селата Кънчево и Черганово, област Стара Загора.

Това е регламентирано в днешно решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището. Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 207 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 486 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Казанлък.

Pin It on Pinterest