„БДЖ-Пътпически превози“ ще отдаде под наем открити и закрити площи и съоръжения

Кабинетът даде съгласието си „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да отдаде под наем открити и закрити площи и съоръжения чрез пряко договаряне.

Обектите, разположени в София, ще бъдат наети от дружеството „БДЖ-Булвагон” ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Дейността на „БДЖ­Булвагон“ ЕАД включва организация на производството, модернизация и ремонт на пътнически железопътен подвижен състав, както и производство и ремонт на резервни части за него и за други промишлени изделия.

В тази връзка с наемането на открити и закрити площи и съоръжения ще се подпомогне дружеството в извършването на основната му дейност.

Pin It on Pinterest