Българските Военноморски сили проведоха противоминни действия за унищожаване на мини от Първата световна война

Българските Военноморски сили проведоха противоминни действия за унищожаване на мини от Първата световна война, които бяха открити по време на българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2020”.

На морското дъно бяха намерени пет бойни морски мини тип „ЕМА“ и една морска мина тип „EMC“. Боеприпасите бяха открити по време на планираната в рамките на учението противоминна операция от минните ловци от състава на Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG2).

Мините тип „EMA“ са котвени, контактни, с размери 1,6 х 0,8 м. и тегло 150 кг. Те могат да бъдат поставяни от надводен кораб или подводница. Мината тип „EMC“ е също котвена, контактна, но с по-голям диаметър и боен заряд от 300 кг.

За осигуряване на безопасността районът, в който бяха открити мините, беше изолиран за корабоплаване и подводни дейности. Противоминните действия са проведени от 6 ноември до 18 ноември 2020 г. в Несебърския залив. Координатор и ръководител на взривните дейности беше капитан III ранг Илия Стойчев – началник на центъра за подготовка на водолази и бордни спасители.

В противоминни действия участваха минен ловец „Цибър“, водолазните катери „Капитан II ранг Никола Фурнаджиев“ и „Форос“, водолазните групи за извършване на обследване, откриване, маркиране и подривявяне на открити морски мини от Пункт за базиране Варна и Пункт за базиране Бургас, както и водолазната група на минен ловец „Цибър“.

Действията на личния състав по откриването, идентифицирането и унищожаването на мините свидетелства за професионализма и високото ниво на подготовка, като същевременно демонстрира, че минната опасност остава актуална дори и сто години след края на Първата световна война.

Pin It on Pinterest