Българските и френските митнически служби ще разширят сътрудничеството си

В сградата на френското посолство в София министърът на финансите Асен Василев и Н.Пр. Флоранс Робин, посланик на Франция в България, подписаха писмо за намерение за сътрудничество между генералните дирекции на френската и българската митнически администрации.

Споразумението е резултат от изразеното желание на българските митнически власти да продължат своята модернизация и да осъществяват ефективно сътрудничество с митническите служби от другите държави – членки на ЕС. Целта е да се задълбочи съвместната работа с френските митнически власти за гарантиране на безопасността и сигурността на единния европейски пазар.

Към момента българските митнически власти работят в близко партньорство с френските митници чрез френското регионално аташе по митническите въпроси в Белград.

Подписаното писмо за намерение е израз на политическа воля на българския министър на финансите за засилване на оперативното сътрудничество между двете митнически служби чрез осигуряване на техническа помощ, обмен на опит  и организация на съвместни операции.

Това ще допринесе за задълбочаване на икономическите, търговските, данъчните, социалните и културните отношения между двете страни.  

Pin It on Pinterest