„Български пощи” ще продадат недвижими имоти в Добрич и Разград

„Български пощи” ЕАД ще продадат недвижими имоти в Добрич и Разград чрез електронен търг.

Обектите не са необходими за дейността на дружеството, а поддръжката им е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Pin It on Pinterest