Българската подкрепа за европейската интеграция на Черна гора и готовност за сътрудничество по всички въпроси от взаимен интерес декларира министър Маринов в Подгорица

Министър Младен Маринов е на първо посещение на български вътрешен министър в Черна гора от обявяването на независимостта на страната през 2006 г.

Пълна подкрепа за европейската интеграция на Черна гора декларира министър Младен Маринов по време на посещението си в Подгорица на 25-26 юли. Той подчерта, че всяка страна трябва да се оценява в зависимост от собствените й постижения. Без партньорите от Западните Балкани, европейското сътрудничество в областта на вътрешните работи не може да е пълно е резултатно. 

Засилването на сътрудничеството между ЕС и Западните Балкани в областта на сигурността ще бъде основен приоритет на предстоящото съвместно заседание на Берлинския процес на България и Република Северна Македония през 2020 г., като новите дейности ще надградят вече постигнатото в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

На срещи с министъра на вътрешните работи на Черна гора, Мевлудин Нуходжич, и с директора на полицията, Веселин Вельович, българската делегация обсъди перспективите за развитие на двустранните отношения. 

Акцент бе поставен на бързия обмен на информация по конкретни случаи от взаимен интерес, създаването на директни контакти между структурите със сходни функции и засилване на взаимодействието по линия на борбата с организираната престъпност (с акцент върху прането на пари и противодействието на корупцията), противодействието на незаконната миграция, укрепването на капацитета на Черна гора и постигането на европейски стандарти за полицейско сътрудничество.

Основен приоритет за двете държави остава граничния контрол, като България е готова да си сътрудничи активно с Черна гора за обмен на опит и подпомагане на усилията на място чрез командироване на експерти.В края на посещението бе подписано споразумение за сътрудничество при защита от бедствия, което регламентира процедурите при необходимост от оказване на съдействие. Споразумението допълва и надгражда вече съществуващото взаимодействие в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС и Регионалната инициатива за готовност и превенция на бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE).

Pin It on Pinterest