Българска парламентарна делегация участва в Конференцията за Европейския семестър

Българска парламентарна делегация участва в Конференцията за Европейския семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление на Европейския съюз.

Форумите се провеждат в Брюксел на 18 и 19 февруари 2020 г.

Конференциите са в рамките на Европейската парламентарна седмица, където се разглеждат фундаментални теми като „Разширяването и задълбочаването на управлението на Европейския паричен съюз“ и „Ролята на икономическите, бюджетните и социалните политики на Европейския съюз за позиционирането му като световен лидер в борбата срещу климатичните промени“. В състава на делегацията бяха народните представители Светлана Ангелова, Даниела Савеклиева, Мария Илиева, Хасан Адемов и Александър Иванов.

В междупарламентарните комисии бяха обсъдени темите „Към нова международна данъчна система“, „Екологични, социални и управленчески цели във сферата на финансовите услуги“, „Европейска гаранция за децата, като инструмент за борба срещу бедността“, „Справедливи минимални заплати“, „Как да се позиционира бюджетът на ЕС в рамките на следващия многогодишен програмен период, за да отразява глобалните предизвикателства“ и др.

„Обръщайки своето внимание към темата за минималните заплати, на практика влизаме в сърцето на дебата по Европейския стълб на социални права и необходимите действия за рестартиране и засилване процеса на възходящо социално и икономическо сближаване в рамките на Европейския съюз. Това е от изключителна важност за България не само предвид сериозните демографски предизвикателства, пред които сме изправени, но и за осигуряване на висок жизнен стандарт на всички работници и служители“, подчерта Светлана Ангелова в рамките на изказванията си пред Комисията по заетост и социални дела.

Pin It on Pinterest