Българката Велина Тодорова е преизбрана за член на Комитета на ООН по правата на детето за периода 2021-2025

Българката Велина Тодорова бе преизбрана за член на Комитета на ООН по правата на детето по време на 18-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за правата на детето, която се проведе на 24 ноември 2020 г.

Тя получи най-голяма подкрепа сред гласувалите за общо девет нови членове на Комитета за периода 2021-2025. Тя събра 149 гласа, като останалите осем места бяха разпределени между кандидатите от Япония (145), Белгия(143), Уругвай(128), Етиопия(127), Грузия(125), РЮА(123), Бутан(120) и Чад(113).

България номинира за втори мандат Велина Тодорова, която през 2016 г. стана първият български експерт в работата на орган на ООН след 30-годишно отсъствие. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и дипломатическата служба на Република България оказаха активна подкрепа за кандидатурата на доц. Тодорова, която в рамките на своя първи мандат бе заместник-председател а от 2020 г. и докладчик на Комитета по правата на детето.

Велина Тодорова е доказан експерт с над 20-годишен опит в сферата на правата на детето. Била е директор на дирекция „Международни програми и сътрудничество“ в Държавната агенция за закрила на детето и заместник-министър на правосъдието (2011-2013). Сред приоритетите в работата през втория й мандат като член на Комитета по правата на детето ще са правата на децата и алтернативната грижа, както и тези, свързани с екологията и дигиталната среда.

Комитетът по правата на детето се състои от 18 независими експерти с призната компетентност в областта на правата на човека, които се избират за период от 4 години. Техен основен ангажимент е да съблюдават изпълнението на Конвенцията за правата на детето и двата факултативни протокола към нея, като подпомагат държавите членки при тълкуването на отделните разпоредби.

За периода 2017-2020 г. Комитетът е разгледал напредъка в прилагането на Конвенцията за правата на детето в 50 държави, приел е три общи коментара по темите за правата на децата в условия на международна миграция и за правосъдието за деца, както и Ръководство за прилагане на Протокола за търговията, проституцията и порнографията с деца. През този период са били разгледани и решени също така 25 индивидуални случая по Протокола за индивидуалната комуникация. Комитетът се ангажира с изявления по конкретни нарушения на права на деца по света, включи се в процеса на подобряване на работата на комитетите по конвенциите на ООН по правата на човека, както и предостави указания на държавите за правата на децата в условията на глобалната КОВИД-19 пандемия.

Pin It on Pinterest