България ще се включи в Декларация и Резолюция на министрите от Братислава във връзка с горите на Европа

Министерският съвет даде съгласието си министърът на земеделието, храните и горите да подпише Декларация на министрите от Братислава и Резолюция на министрите от Братислава.

Двата документа ще бъдат резултат от Осмата конференция на министрите в рамките на най-високия политически процес за обсъждане на проблемите на горите и горското стопанство в паневропейския регион „Горите на Европа“.

Декларацията на министрите от Братислава на тема: „Бъдещето, което искаме: Горите, от които се нуждаем“ дефинира визията и целите, които си поставя процесът „Горите на Европа“ за изпълнение в периода до 2030 г. Предвижда се да продължи устойчивото управление на горите и вземане на решение за осъвременяване на европейските цели чрез прилагането на национални програми за горите и др.

Резолюцията на министрите от Братислава на тема: „Адаптиране на паневропейските гори към изменението на климата“ засяга ангажименти като подобряване на международното сътрудничество в паневропейския регион чрез обмен на добри практики и опит и насърчаване на взаимодействието между науката и иновациите.

Pin It on Pinterest