България ще продължи да работи за постигане на трайни решения за стабилизиране на Афганистан и региона

България ще продължи да работи с европейските и международните си партньори за постигане на трайни решения за стабилизиране на Афганистан и региона, заяви заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова на извънредната видеоконференция на министрите на развитието на държавите-членки на Европейския съюз на 11 октомври 2021 г.

Целта на проявата бе да бъдат обменени виждания по бъдещите съвместни и координирани действия на ЕС за подпомагане на хората на Афганистан.

„Необходим е силен и консолидиран подход за посрещане на неотложните потребности на афганистанското население. Важно е да бъдат съчетавани непосредствената хуманитарна помощ за хората с усилията за подпомагане на развитието на местните общности“, заяви заместник-министър Динкова.

Ситуацията с правата на жените и момичетата бе определена като особено тревожна. „Трябва да защитаваме правата на човека, със специален акцент върху жените и момичетата. Те трябва да могат да получават образование, защото оформят бъдещето на Афганистан. Необходимо е специфично подпомагане, което да ги задържи активни в местните общности“, подчерта заместник-министър Зарица Динкова. Тя посочи още, че участието на всички етнически и религиозни малцинства, както и на жените, в процесите по вземане на решения в обществото, е съществено условие за устойчивостта и ефективността на бъдещата помощ от ЕС.

Тясното сътрудничество със съседните държави бе определено като важен приоритет за ЕС и международната общност. В изказването си българският заместник-министър на външните работи подчерта, че промотирането на политически диалог и сътрудничество със страните от региона  в областта на миграцията и борбата с трафика на хора, както и насърчаването на регионални инициативи за свързаност, е особено важно в този контекст. „Засиленото сътрудничество с ООН и регионалните организации е императив за справяне с неотложните хуманитарни нужди в Афганистан и извън него“, каза Зарица Динкова.

Министрите на развитието на държавите-членки на ЕС обсъдиха също съвместен и координиран подход с оглед предоставяната от ЕС подкрепа да достига директно до хората на Афганистан, което да осигури функционирането на основни социални системи и услуги, включително здравеопазване, изхранване и образование, с оглед запазване на тъканта на местните общности на Афганистан.

Pin It on Pinterest