България ще продължи да бъде сред последователните поддръжници на европейския и евроатлантическия избор и стремежи на Украйна

Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова изрази категорична подкрепа на българската страна за усилията на украинското правителство за всеобхватна трансформация на политическия, социалния и икономическия живот, основани на споделените принципи на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека.

Заместник-министър Динкова представя България по време на четвъртото издание на международната Конференция по процеса на реформите в Украйна. Форумът  има за цел обсъждане и подпомагане на напредъка на страната в тази област.

В основата на подобна мащабна трансформация се намират мерки, които систематично и устойчиво насърчават доброто управление, правовия ред и икономическия растеж. В този контекст българската страна подчерта, че по-нататъшното укрепване на независимостта и ефективността на съдебната система е от ключово значение за цялостния успех на процеса на реформи в Украйна, като украинските власти бяха поздравени за демонстрираната от тях решителност за изкореняване и противодействие на корупцията.

В рамките на форума бе потвърдена последователната позиция на България в подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и на нейния европейски и евроатлантически избор и стремежи.

Тази година съорганизатор на двудневната конференция е Република Литва. Форумът продължава и на 8 юли със събития и дискусии в град Вилнюс и чрез онлайн връзка.

Pin It on Pinterest