България ще предостави вноска от 39 117 лева на фонд „Зелен климат“

Министерският съвет одобри проект на тристранно споразумение относно зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на фонда.

В изпълнение на поетия ангажимент България ще предостави вноска в размер на 39 117 лева (20 000 евро) на фонд „Зелен климат“ от предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие.

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своя принос България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към повишаване на способностите за адаптация към и смекчаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата.

Pin It on Pinterest