България

България ще предостави ежегодния национален доклад по Кодекса на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността

Предстои до 15 април 2024 г. България да предостави в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) национален доклад по Кодекса на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността (Code of Сonduct on Politico-military Aspects of Security).

Информацията, която нашата страна ежегодно обменя с останалите страни-членки на ОССЕ, се подготвя съвместно от министерствата на външните работи, отбраната и вътрешните работи на база на отговори на приетия от страните-членки на ОССЕ Въпросник. По-голямата част от въпросите са от компетенциите на Министерството на отбраната. Те се отнасят до нормативната база, която определя планирането на отбраната, гражданския контрол, ролите и задачите на въоръжените сили, изпълнението на военната служба, обучението по международно хуманитарно право, правните и административни процедури за защита на правата на личния състав на въоръжените сили и други.

През 1994 г. страните-членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) приемат Кодекс на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността. Кодексът е основополагащ документ, който указва принципите на доброто управление на сектора сигурност и играе ролята на механизъм за мониторинг относно тяхното спазване. Той влиза в сила от 1 януари 1995 г. Този обмен на информация допринася за засилване на доверието и сигурността между страните. Като допълнителна мярка за прозрачност докладите се публикуват на интернет страницата на ОССЕ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest