България

България ще предостави доброволна нецелева вноска за Програмата на ЮНЕСКО за спешна помощ за Украйна

Министерският съвет одобри проект на споразумение за предоставяне на доброволна нецелева вноска за Програмата на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за спешна помощ за Украйна в размер на 40 000 щ. д. (72 264 лв.).

Необходимото финансиране ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи.

Основната цел на Програмата на ЮНЕСКО е да подпомогне Украйна за преодоляване на отражението на руската агресия в сферите на дейност на организацията – образование, култура, наука, комуникация и информация. До момента доброволни нецелеви вноски са направили повечето държави-членки на ЕС -Австрия, Белгия, Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Испания, Швеция. Мобилизирани са повече от 43 милиона щатски долара за изпълнение на конкретни действия на терен.

Извлечените поуки от предишни кризи показват, че културата, образованието и информацията имат важно значение за удовлетворяването на първостепенните потребности на засегнатото от военни действия население, за изграждането на устойчивост и подготовка за бъдещото възстановяване.

Координираната подкрепа в тази посока от страна на международната общност е необходима повече от всякога. Чрез създадената Програма ЮНЕСКО допринася за мобилизирането на такава подкрепа в помощ на украинското население. Подкрепата на България за Програмата на ЮНЕСКО за спешна помощ за Украйна ще допринесе за способността на организацията да отговори навременно и ефективно в своите области на действие на приоритетните нужди в и за Украйна в изключително трудна и нестабилна ситуация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest