България

България ще предложи европейска олимпиада по гражданско образование

Министерският съвет одобри позицията на страната ни в част „Образование“, която ще бъде изложена от заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева на неформалната среща на министрите на образованието на 19 септември в испанския град Сарагоса в рамките на Испанското председателство на ЕС.

Олимпиадата по гражданско образование, която се провежда на национално ниво в страната ни, да стане европейска инициатива. Това е едно от предложенията, които ще даде България по време на работната сесия, посветена на средното образование. При обсъждането на дискусионния въпрос: „По какъв начин образованието насърчава демократичното гражданство и нашите общи ценности в ЕС?“ България ще отбележи добрата практика за изучаване на предмета гражданско образование. България ще изрази позицията, че ценностите, които са в основата на единството в ЕС са изрично регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование. Темата присъства в държавните образователни стандарти и на ниво учебна програма в различни предмети.         

Темата „Подпомагане при прехода, успеха и завършването на висше образование от студенти в неравностойно положение“ е акцент на работната сесия за висше образование. България ще посочи значението на създаването на достъпна среда, както и на подобряването на условията и достъпа на студенти в неравностойно положение до качествено образование. Тези предизвикателства трябва да бъдат допълнително анализирани с цел разработване на по-ефективни политики.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest