България

България ще има още един постоянен представител в ЕС по образование и наука

Съставът на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел ще се увеличи с един допълнителен служител, реши правителството.

Това е необходимо поради нарастващата динамика в работата на Постоянното представителство в областта на образователната и научната политика, която и понастоящем е интензивна и ще продължи да се задълбочава и разширява.

По тази причина се увеличават и потребностите от координиране и анализиране на нуждите и потенциалните възможности за участие на България в образователни, обучителни и научни програми и инициативи в сътрудничество с компетентните институции на национално и европейско ниво.

Командированият допълнителен служител ще съвместява функциите и на представител на България в редовни заседания на експертни, работни и ад-хок формати, които обичайно се организират или съорганизират от Европейската комисия или Съвета на ЕС. Служителят ще създаде потенциалното последващо обособяване на самостоятелно звено за наука и развитие – лиазон офис, функционално отделно от структурата на Постоянното представителство.

Това ще допринесе за постигането на една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. – създаването на „Български център за наука, технологии и развитие в Брюксел“. Той ще осъществява пряка връзка в оперативен порядък между научноизследователската екосистема в Брюксел, в т.ч. офисите на други държави членки, агенциите на ЕК, изпълняващи научноизследователските и иновационни програми на ЕС и други, и националната научна система, вкл. Висшите училища и научните организации.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest