България премина през третия за страната Универсален периодичен преглед по правата на човека

Заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев участва в Третия Универсален периодичен преглед по положението на правата на човека в България, като ръководител на българската делегация. Прегледът се проведе на 6 ноември 2020 г.


Българската страна преминава през Универсален периодичен преглед веднъж на всеки 5 години, като това е най-голямото събитие, свързано с поетите ангажименти по правата на човека.


Предвид извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, по изключение този път прегледът се проведе в „хибриден формат“, включващ и видео връзка между Двореца на нациите в Женева и Министерството на външните работи в София. Участие в прегледа взеха заместник-министрите на вътрешните работи, труда и социалната политика, образованието и науката, правосъдието и на културата, както и представители от МЗ, ДАЗД, ДАБ, СЕМ и НССЕИВ.


Във встъпителното си изказване заместник-министър Георгиев представи накратко изпълнението от България на основните препоръки, получени от държавите членки на ООН по време на предишния преглед, проведен през 2015 г. В последвалия интерактивен диалог участие взеха 96 държави членки на ООН. Към България бяха отправени поздравления за напредъка, постигнат в редица области на правата на човека, както и относно присъединяването на страната ни към международни договори, и разработването на нови политики и стратегии.


В хода на прегледа към България бяха отправени също и препоръки за предприемане на допълнителни мерки в областта на домашното насилие, престъпленията и говора на омразата и не-дискриминацията, де-институционализацията, равнопоставеността на половете и овластяване на жените, лицата, принадлежащи към малцинствени групи, бежанци и мигранти.


Универсалният периодичен преглед се прилага по отношение на всички 193 държави членки на ООН за състоянието на правата на човека и за изпълнението на поетите международни задължения и ангажименти. По време на настоящата сесия обект на преглед са 14 държави.

Pin It on Pinterest