България предостави на ОССЕ годишния си доклад по Кодекса на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността

Република България предостави на 3 април на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) годишния си национален доклад в изпълнение на ангажиментите по Кодекса за поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността (Code of Conduct on Politico-military Aspects of Security).

Информацията, която Република България всяка година обменя с останалите държави-участнички в ОССЕ, се отнася до нормативната база, която определя планирането на отбраната, гражданския контрол над въоръжените сили, ролите и задачите на въоръжените сили, изпълнението на военната служба, обучението по международно хуманитарно право, правните и административни процедури за защита на правата на личния състав на въоръжените сили и други.

Докладът се подготвя съвместно от министерствата на външните работи, на отбраната и на вътрешните работи на база на отговори на приетия от страните-членки на ОССЕ въпросник. През 1994 г. държавите-участнички в ОССЕ приемат Кодекс на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността. Кодексът е основополагащ документ, който указва принципите на доброто управление на сектора сигурност и представлява механизъм за мониторинг относно тяхното спазване. Обменът на информация допринася за засилване на доверието и сигурността между страните. Като допълнителна мярка за прозрачност докладите се публикуват на интернет страницата на ОССЕ (https://www.osce.org/forum-for-security-cooperation/86818 ).

Pin It on Pinterest