България подкрепя назначаването на седем съдии в Общия съд на ЕС

България подкрепя назначаването на седем съдии в Общия съд на ЕС, предложени от пет държави членки.

Това се посочва в българската позиция за заседанието на Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки, която ще се проведе на 29 юни 2022 г. в Брюксел.

На всеки три години се извършва частична промяна в състава на Общия съд на ЕС, като членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани. Мандатите на двадесет и шест съдии изтичат на 31 август 2022 г.

Към момента в рамките на частичната промяна на състава на Общия съд вече са назначени петнадесет съдии.

Люксембург и Румъния предлагат подновяване на мандата на четирима съдии, съответно на г-н Марк Ягер (Marc Jaeger), г-н Дийн Спилмън (Dean Spielmann), г-жа Мирела Станку (Mirela Stancu) и г-н Йон Гъля (Ion Galea). Нидерландия издига нова кандидатура за съдия на г-н Стивън Верхур (Steven Verschuur).

Предложенията на държавите членки са за назначаване на съдии с мандат от 1 септември 2022 г. до 31 август 2028 г.

Във връзка с двойното увеличаване на броя на съдиите в Общия съд на ЕС на три етапа Словакия предлага г-жа Беатрикс Рикзова (Beatrix Ricziova) за допълнителен съдия за мандат, изтичащ на 31 август 2022 г.

Предвид кончината на съдия в Общия съд на ЕС, предложен от Унгария, тази страна излъчва кандидатурата на г-н Тиамер Тот (Tihamer Toth) за съдия за оставащия мандат до 31 август 2022 г.

Pin It on Pinterest