България подкрепя и работи за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г.

България подкрепя и работи за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г.

За страната ни определянето на климатичните цели и тяхното преразглеждане е политическо решение, което може да бъде взето от Европейския съвет само след провеждане на задълбочени и обширни дискусии на основата на подробна оценка на въздействието, включително на национално ниво. Тази позиция ще бъде отстоявана от България на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври в Брюксел.

По време на заседанието лидерите на държавите членки на ЕС ще оценят осъществения напредък при изпълнението на целта за постигане на климатична неутралност до 2050 г. и ще проведат ориентационен дебат по темата.

Държавните и правителствени ръководители от ЕС ще продължат своя редовен обмен по темата COVID-19, като ще обсъдят цялостна координация на мерките в отговор на пандемията, както и въпроси, свързани с разработването и разпространяването на ваксина.

Сред темите на Европейския съвет ще са и преговорите между Европейския съюз и Великобритания. В интерес на България е постигане на споразумение за бъдещо партньорство между двете страни. Страната ни отдава особено значение на изпълнението на Споразумението за оттегляне, като счита правата на гражданите за въпрос от изключителна важност.

Във фокуса на срещата ще бъдат и отношенията на ЕС с Африка.

Pin It on Pinterest