България и Турция ще задълбочат сътрудничеството си в областта на младежта и спорта

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Турция.

В областта на младежта целите на Меморандума са да бъдат организирани програми за младежки обмен и да бъдат популяризирани взаимни доброволчески проекти, също така да се осъществяват взаимни посещения на компетентни младежки органи и експерти, както и обмен на опит и знания за развитието на младежкото лидерство, предприемачеството, иновациите и младежките лагери и осигуряване на взаимно участие на младежи в курсове, младежки конференции, симпозиуми и академични програми, организирани в двете държави.

В областта на спорта двете страни ще насърчават обмена на опит и сътрудничество между треньори, експерти, специалисти и изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука, спортната медицина и спортното право. Ще се подпомага взаимното популяризиране на спортно-туристическия потенциал и възможности на двете страни, както и сътрудничеството в борбата срещу допинга в спорта.

Pin It on Pinterest