България

България и Румъния са надеждни партньори в опазването на външните граници на ЕС и противодействието на трансграничната престъпност ​

Засилено взаимодействие през последните месеци и видими резултати отчетоха главният секретар на МВР и румънският държавен секретар по обществен ред и сигурност ​

Работна онлайн среща на представители на министерствата на вътрешните работи на България и Румъния под ръководството на главния секретар на МВР главен комисар Димитър Кангалджиев и румънския му колега главен полицейски кестор Богдан Деспеску – държавен секретар по обществен ред и сигурност в МВР на Румъния, бе проведена вчера. Участие взеха служители на структурите на полицията, гранична полиция, миграционните служби, структурите за борба с организираната престъпност и за противодействие на корупцията на двете министерства.

Форматът бе продължение на проведената на 22 май в Русе среща, на която бяха съгласувани съвместни мерки за укрепване на двустранното оперативно  сътрудничество и засилване на директните контакти. Съгласуваните мерки бяха включени в Съвместен план за действие, чиито първи резултати бяха отчетени на днешната среща. Подчертано бе и високото ниво на взаимно доверие, изградено в хода на сътрудничеството.

Подчертано бе отличното взаимодействие между граничните полиции на двете страни чрез ефективен обмен на информация, съвместни патрули и съвместни операции по противодействие на незаконната миграция. Важен акцент в дискусиите бе съгласуването на мерки за управление на трафика през граничните пунктове през летния сезон.

Като общ приоритет бе посочено ефективното противодействие на трансграничната организирана престъпност, с фокус върху контрабандата на мигранти, трафика на наркотици и контрабандата на цигари. Отчетено бе отлично взаимодействие по конкретни съвместни разследвания. В този контекст, наред с контактите на централно ниво, са установени и преки контакти между териториалните структури от двете страни на границата.

Участниците в срещата постигнаха съгласие и за допълнителни мерки за обезпечаване на сигурността на туристите и подобряване на безопасността на движението.

Дадена бе висока оценка и на взаимодействието по противодействие на корупцията сред служителите на двете министерства, както на централно, така и на регионално ниво.

Активните съвместни действия във всички области от взаимен интерес ще продължат със същия интензитет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest