България и Ирландия отбелязаха отличното ниво на двустранните отношения по време на политически консултации

България и Ирландия проведоха днес видеоконферентни консултации на ниво генерални директори по европейски въпроси.

Българската делегация бе ръководена от Румен Александров, а ирландската – от Джо Хакет. Разговорите бяха фокусирани върху актуални теми от европейския дневен ред, включително COVID-19, отношенията ЕС-Великобритания, климат и др. Обсъдено бе и развитието на двустранните отношения между двете страни, които през 2020 отбелязаха 30 години от установяване на дипломатически отношения.
По темата за преодоляване на последиците от пандемията двамата събеседници се обединиха около мнението, че напредването на ваксинацията в целия ЕС е правилният път за постепенно завръщане към нормалността. В тази връзка бе отчетена важната роля, която следва да има  Механизмът на ЕС за споделяне на ваксини. България отдава приоритетно значение на предоставянето на ваксини за страните от Западните Балкани и Източното партньорство, подчерта Румен Александров. България и Ирландия споделят сходни позиции и по отношение на цифровия зелен сертификат, който следва да улесни пътуванията в ЕС. За нас, като туристическа страна, е важно максимално бързото влизане в сила на сертификатите, отбеляза българският Генерален директор по европейски въпроси.
Дискутиран бе и въпросът за отношенията ЕС-Великобритания и очакваното ратифициране от ЕП на Споразумението за търговия и партньорство. Подчертана бе важността на пълното прилагане на Споразумението за оттегляне, както и запазването на досегашното единство на ЕС и тясна координация по всички аспекти на бъдещите отношения.
В рамките на консултациите бе засегната и темата за разширяването на ЕС. От българска страна бе потвърдена последователната ни подкрепа за процеса при изпълнение от страна на кандидатките за членство на съответните критерии, включително добросъседските отношения. По отношение на темата климата, която ще бъде дискутирана на предстоящия извънреден Европейски съвет в края на май, Румен Александров подчерта, че амбициите на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г., трябва да отчитат спецификите на отделните държави членки и различните им стартови позиции.
Двамата генерални директори отбелязаха отличното ниво на двустранните отношения и възможностите за тяхното задълбочаване. Джо Хакет посочи активните контакти по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС, довели до създаването на трайни професионални връзки и приятелства. На свой ред, Румен Александров изтъкна големият брой български граждани, живеещи и работещи в Ирландия, които се радват на отличен прием и допринасят за икономиката на страната.

Pin It on Pinterest