България

България и Чехия ще си сътрудничат при експлоатацията на ядрени мощности

Петдесетгодишният опит на България при експлоатацията на ядрени мощности е отлична предпоставка за задълбочаване на енергийното сътрудничество между нашата страна и Чешката република. В тази област двете държави са изправени пред сходни предизвикателства – изграждане на нови мощности и  диверсификация на ядреното гориво. Около това се обединиха в разговора си министърът на енергетиката Владимир Малинов и посланикът на Чешката република у нас Н. Пр. Мирослав Томан.

Министър Малинов и посланик Томан подчертаха, че двете страни споделят една и съща визия за важността на ядрената енергия за енергийната сигурност и постигането на въглеродна неутралност към 2050 г. Както е известно, в Чехия работят шест ядрени реактора – четири в АЕЦ „Дуковани“ и два – в АЕЦ „Темелин“. Те осигуряват около 1/3 от общото производство на електроенергия в страната.

„Ядрената енергия има сериозна роля за националната, регионалната и европейската енергийна сигурност. Тя е ключов елемент за изпълнението на европейските амбициозни цели за редуциране на емисиите парникови газове и развитие на неутрална към климата енергетика“, подчерта министър Малинов. Той запозна своя гост с работата по изграждане на нови ядрени блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, както и с постигнатия от правителството реален напредък в процеса по диверсификация на ядреното гориво. България изпълни успешно ключов етап от програмата за диверсификация на ядреното гориво за АЕЦ „Козлодуй“, информира министър Малинов. Първите касети с гориво на Уестингхаус бяха заредени по време на плановия годишен ремонт на пети блок през м. май тази година.

Според пътната карта, одобрена от Народното събрание, през 2035 г. седми блок на ядрената ни централа трябва да бъде въведен в търговска експлоатация, а осми – две години по-късно.

Диверсификацията на газовите доставки също бе една от темите на разговор между министър Малинов и Мирослав Томан. По думите на енергийния министър, реализацията на Вертикалния газов коридор е ключова за решението на предизвикателствата, свързани с необходимостта от диверсификация и енергийна сигурност. Проектът е стратегическа инициатива, свързваща газопреносната инфраструктура на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели подобряване на сигурността и диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на природен газ от сигурни източници в посока от юг на север.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest