България емитира еврооблигации в два транша от по 1.25 млрд евро и срокове до падежа съответно от 10 и 30 години

Република България (кредитен рейтинг Baa2 по Moody’s /BBB по Standard & Poor’s /BBB по Fitch), успешно пласира облигации, представляващи Главен, необезпечен заем във формат „Regulation S“, в два транша от по 1,25 млрд. евро и срочности от 10 и 30 години.

Постигнатите параметри на двата транша са следните: за 10 годишната облигация – средна цена 99,863, лихвен купон в размер на  0,375 % и спред спрямо суапа от 60 б.п.  (доходност: 0,389 %) за 10 годишната емисия, и средна цена от 99,566, лихвен купон в размер на 1,375% и спред спрямо суапа от 145 (доходност: 1,476 %).

Ролята на Водещи мениджъри беше поверена на BNP Paribas, Citi, JP Morgan and UniCredit.

Възползвайки се от благоприятните текущи пазарни условия и оскъдните възможности за инвестиране в рамките на рисковия сегмент, към който принадлежи страната, България се завърна на международните капиталови пазари след повече от 4 години отсъствие от последната емисия през март 2016 година.

Мандатът беше анонсиран в понеделник, 14 септември в рамките на Глобален инвеститорски конферентен разговор и разговори 1×1 с отделни инвеститори в рамките на същия ден. В резултат на получената силна инвеститорска поддръжка и благодарение на позитивния старт на процедурата през първия ден, Министерството на финансите реши да премине към етапа на обявяване на първично формиране на цената (Initial Pricing Thoughts (IPTs)) в четвъртък, 15 септември. Съответните нива бяха определени на MS+95 б.п. за 10 г. и MS+175-180 б.п. за 30 г. облигация.

Началото на процеса по емитиране на облигациите веднага привлече интереса на инвеститорите – книгата на поръчките нарастваше постъпателно, достигайки 7,2 млрд. евро на края на първия етап към 11:58 UKT / 13:58 EEST. Поръчки с голяма стойност допринесоха за свиване на спредовете с 20 б.п. в сравнение с началото на процедурата за 10 г. срочност и  15-20 б.п. за 30 г. книжа. Разумното ревизиране на цената и наблюдаваното солидно увеличение на търсенето подтикна инвеститорите да продължат с регистрирането на нови поръчки за двата транша по време на отварянето на пазара в САЩ. Последващ наплив от поръчки добави около 3 млрд. евро нов обем към Книгата на облигацията, което позволи на Министерството на финансите да  обяви второ намаление на спредовете от 15 б.п. (MS+60 б.п. за по-късата емисия и MS+145 б.п.) за по-дългата. На този етап бе определен и ориентировъчният обем на новата емисия в рамките на 2,0-2,5 млрд. евро. Сделката беше стартирана в 15:15 UKT / 17:15 EEST с еднакъв размер  на двата транша – всеки от по 1,25 млрд. евро. Впоследствие емисията в 19:25 UKT / 21:25 EEST беше определена и цената на емисията. Регистрираната редукция от 30/35 б.п. от първоначалните нива е показателна за силния интерес към Българския суверенен рейтинг.

Окончателният размер книгата на поръчките достигна 3,7 млрд. евро при подадени 254 заявки за 10 г., и 3,6 млрд. при подадени 236 заявки за 30 г. транш.  Интерес към емисията проявиха инвеститори от цяла Европа, като доминираха фонд-мениджъри и банки.

Трансакцията маркира няколко важни момента. Тя е най-голямата сделка за правителството, като 10 г. облигация постигна най-ниския купон, респ. доходност и спред. Следва също да се отбележи, че 30 г. транш е емисията с най-големия тенор, който България е емитирала. Тази емисия допълни кривата на доходността на България и увеличи ликвидността на българския дълг.

Емитент:                                             България

Рейтинг на емитента:                       Baa2/BBB/BBB (Moody’s/S&P/Fitch)

Рейтинг на емисията:                       Baa2/BBB (Moody’s/Fitch)

Формат:                                               Reg S, Категория 1, Регистрирана

Статут на заема:                                ГлавенНеобезпечен

Документация:                                   Глобална Средно-срочна Програма за Емитиране в размер на 1млрд. евро

Срочност:                                          10 години                                                 |    30 години

Падеж:                                               23 Септември 2030                                 | 23 Септември 2050

Сума:                                                 1,25 млрд. евро                                       | 1,25 млрд. евро

Спред/Доходност:                           MS+60bps / 0.389%                                 | MS+145bps / 1,476 %

Емисионна цена:                             99,863 %                                                   | 99,566 %

Купон:                                               0,375 %, ФиксиранГодишен, Act/Act  | 1,375 %, ФиксиранГодишен, Act/Act

Дата на Сетълмент:                        23 September 2020 (T+5)

Деноминация:                                  €1000. x €1000

Листване:                                         Luxembourg Stock Exchange

Законодателство:                            Английско

Водещи мениджъри:                       BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan (B&D) and UniCredit

Pin It on Pinterest