България е готова да продължи доброто сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците

Генералният директор по политически въпроси Мая Добрева разговаря с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България Нарасимха Рао по повод началото на неговия мандат.

В хода на срещата Мая Добрева изтъкна отличните взаимоотношения между МВнР и Офиса на ВКБООН и пожела успех на Нарасимха Рао в неговата работа в България. „Готови сме за продължаване на доброто сътрудничеството и за реализиране на конкретни съвместни прояви по линия на мигрантските и бежанските въпроси“, заяви генералният директор по политическите въпроси. Тя допълни, че българският народ е традиционно толерантен към различните етноси, култури и религии.

Мая Добрева коментира, че е необходимо постоянно подобряване на работата с бежанците, които в страната ни намират мирни условия за живот. „За справянето с предизвикателствата на миграционните процеси от ключово значение е международното сътрудничество, особено предвид пандемията от COVID-19, икономическата криза и климатичните промени“, поясни тя.

От своя страна представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България благодари на МВнР и на всички служби в страната ни, които се занимават с въпросите на търсещите убежище и даде висока оценка за усилията по полагане на грижи за бежанците и за контрола, осъществяван по външната граница на ЕС. Офисът на ВКБООН в България ще работи за по-успешната интеграция в България на получилите статут на бежанци, така че същите да бъдат по-полезни на пазара на труда и да успеят да се включат по-пълноценно в обществото.

Pin It on Pinterest