България е домакин на международно обучение на полицейски служители за участие в мисии

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер и посланикът на Великобритания у нас Н.Пр. Ема Хопкинс откриха третия поред семинар в страната ни, организиран съвместно от МВР и Joint International Policing Hub

Обучението на тема „Policing with Communities in Fragile and Conflict Affected States” се провежда в рамките на проекта „Европейско обучение на полицейски и граждански служители за участие в мисии“ (EUPCST) 2019-2021, финансиран от Европейската комисия. Организирането и провеждането на семинара е резултат от близкото партньорство между Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР и Joint International Policing Hub на Великобритания.

„Обучения като това, даващи възможност за обмяна на опит и идеи, допринасят за ефективното развиване на добрите практики, за хармонизиране на подходите с фокус върху оперативната съвместимост и за стимулиране на международните лостове. Те са и доказателство, че проектът EUPCST е отлична възможност за задълбочаване на сътрудничеството между правоохранителните органи в ЕС и с партньорските страни“. С тези думи заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер приветства участниците в семинара. Той подчерта важността на усилията за надграждане на капацитета в контекста на нарастващото търсене на полицейски опит и все по-голямата сложност на полицейските задачи в международни граждански мисии и проекти.

Виждането бе потвърдено и от Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас: Общият ни ангажимент с фокус върху отговорната роля на международните полицейски мисии продължава. Подобни инициативи за професионално развитие са ключови за подготовката преди разполагане зад граница с оглед развитие на капацитета за разбиране на контекста, в който ще бъде осъществявана дейността.

В петдневния курс (13 – 17 януари) участват представители на повече от 20 държави – както от ЕС, така и от Западните Балкани, предвид последователните усилия на България за засилване на сътрудничеството в областта на свързаността и сигурността в региона. Целта на семинара е  участниците да разберат повече за работата в международните мисии, за различните подходи при дейностите по наблюдение и по обучение на местните служби, както и за ефективното взаимодействие в мултикултурна и многоезична среда.

Pin It on Pinterest