„Баластриери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Узунпара“

Пловдивското дружество „Баластриери“ ЕООД е новият концесионер на находище „Узунпара“, от което се добиват строителни материали – баластра.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Узунпара“ се намира на територията на общините Стамболийски и Родопи, Пловдивска област. Концесията за него е предоставена през април 2007 г. за 25 години на „Агро Ерг“ ООД, гр. Пловдив. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Баластриери“ ЕООД. Условията по концесионния договор остават без промяна. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Съгласно друго правителствено решение „Хидрострой“ АД ще проучва строителни материали в площ „Българска поляна“, разположена в землищата на с. Буйново, Търговище. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Хидрострой“ АД ще вложи минимум 45 000 лв. в проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest