Атанас Мазнев и Валери Борисов са определени за заместник-председатели на Държавна агенция „Електронно управление“

Министерският съвет прие решение, с което определя Атанас Мазнев и Валери Борисов за заместник-председатели на Държавна агенция „Електронно управление“.

Атанас Мазнев е утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. В периода от 2000 г до 2018 г последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерството на отбраната „Координиране и планиране“, „Взаимодействие с национални системи“ и „Комплексна автоматизирана система“ в Щаба на отбраната към Министерството на отбраната. От 2018 г. до настоящия момент заема поста на заместник главен директор на главна дирекция „Контрол и административнонаказателна дейност и експлоатация“ в Държавна агенция „Електронно управление“. Атанас Мазнев е завършил ВА „Г. С. Раковски“ – гр. София.

Валери Борисов също е утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. На два пъти е заемал поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – от ноември 2014 до януари 2017 г. и преди това от октомври 2011 до май 2013 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

Pin It on Pinterest