Антон Кутев: ДАР е осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност под ръководството на Атанас Атанасов

На днешното си заседание Министерският съвет прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаването на Атанас Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

„Това се прави в контекста на необходимостта да се гарантира устойчивостта на системата за защита на националната сигурност на България“, заяви говорителят на правителството Антон Кутев пред медии след правителственото заседание.

Антон Кутев посочи още, че под ръководството на Атанасов ДАР е осъществявала своята дейност при неспазване на презумпцията за обективност, безпристрастност и политическа неутралност. Говорителят на правителството напомни, че съгласно Закона за ДАР, Агенцията следва да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. „Налице е нарушаване на този принцип по отношение на разузнавателна информация, предоставяна на президента“, добави Кутев.

Говорителят на правителството съобщи, че съгласно правителственото решение на длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Министерският съвет предлага да бъде назначен Антоан Гечев. Гечев е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018 г. – 2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.

В рамките на днешното заседание Министерският съвет определи Станислав Станчев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. С правителствено решение беше предсрочно освободен от поста Недялко Недялков. В тази връзка, по предложение на председателя на ДАНС, Станислав Станчев ще довърши започнатия мандат до 25 юли 2023 г. Станчев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Танкови войски-строеви“ от ВНВУ „Васил Левски“ и по специалността „Финанси“ от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан.

Pin It on Pinterest