Актуализира се договорът между България и рейтинговата агенция Moody’s Investors Service

Министерският съвет упълномощи заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите да изрази съгласие от името на Република България с писмото за промяна на Договора за рейтинг между Република България и рейтингова агенция Moody’s Investors Service. Писмото за промяна по същество не променя съществуващите до момента отношения между България и рейтинговата агенция.

Договорът е сключен на 31 май 2005 г., като последно е бил актуализиран през 2015 г. и съгласно клауза от него рейтинговата агенция си запазва правото да коригира таксите на годишна основа със съгласието на емитента. Промяната е обоснована с нарастващите разходи на агенцията, като средствата за обезпечаване на заплащането са предвидени по бюджета на Министерството на финансите.

Необходимостта от правно регулирани отношения между Република България и рейтингова агенция Moody’ s Investors Service се обуславя от факта, че наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции, е ключово условие за обезпечаване достъпа на страната до капиталовите пазари.

Pin It on Pinterest