Академията на МВР предоставя електронен формат на брошури за магистърските програми 2021/2022 година

Във връзка с кандидатстудентската кампания, академията на МВР разработи електронен вариант на брошури, които обхващат специалностите от магистърските програми на Академията на МВР.

Висшето учебно заведение предоставя обем от информация за обучението по тези програми – обхват, насоченост, придобиване на умения и възможности за бъдеща професионална реализация на  желаещите да кандидатстват и да придобият магистърска степен в академията. Срокът за подаване на документи по тези програми е до 22 юни 2021 г., а подробности могат да бъдат намерени в електронния справочник на Академията на МВР в секция Прием на курсанти, студенти и докторанти.

Прикачени документи

Магистърска програма по специалност „Защита на националната сигурност“   (pdf – 9,79MB) – 08 юни 2021 12:05
Магистърска програма по специалност „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“   (pdf – 9,49MB) – 08 юни 2021 12:06
Магистърска програма по специалност „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“   (pdf – 8,25MB) – 08 юни 2021 12:06
Магистърска програма по специалност „Публична администрация“   (pdf – 8,37MB) – 08 юни 2021 12:07

Pin It on Pinterest